TARIC - Celně tarifní zatřízení zboží, postupy, příklady návody

TARIC - Celně tarifní zatřízení zboží, postupy, příklady návody

TARIC - správné zatřídění zboží, postupy, příklady, návody 

Získejte důkladné porozumění celnímu sazebníku TARIC prostřednictvím našeho školení, které Vás naučí správně klasifikovat zboží a maximalizovat efektivitu Vašich celních operací

Cíl semináře:

Odborné školení zaměřené na objasnění správnosti používání celního sazebníku - TARIC. Správné zařazení zboží a přiřazení správného kódu odpovídající podpoložce celního sazebníku má vliv nejen na výměr dovozního cla, ale také na uplatnění netarifních obchodněpolitických opatření. Cílem našeho školení je poskytnout účastníkům důkladné znalosti o používání celního sazebníku TARIC. Klíčovým zaměřením je naučit správně zařazovat zboží a aplikovat příslušné kódy, čímž se zabrání rizikům spojeným s nesprávným celním zatříděním a případným následným sankcím.

Cílová skupina:

Všechny obchodní subjekty a podnikatelé, kteří obchodují se zeměmi mimo Evropskou unii, dovozci, vývozci, výrobci, distributoři, obchodní zastoupení, zpracovatelé, dodavatelé, odběratelé, celní deklaranti, obchodníci, nákupčí, prodejci, manažeři, advokáti, zástupci v celním řízení.

Obsah:

1. Způsob klasifikace zboží v mezinárodním obchodě - HS, KN, TARIC - vysvětlení významu a použití

2. Společný celní sazebník - struktura, orientace, poznámky, používání

3. Příklady používání celního sazebníku, poznámek ke třídám a kapitolám

4. Řešení konkrétních zadání celnětarifního zatřídění zboží

5. Porovnání a používání Společného celního sazebníku a databáze TARIC

6. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatura

7. Aplikace interpretačních pravidel - postup při zatřídění zboží

8. Dodržování základních zásad pro správné celnětarifní zařazení

9. Databáze TARIC CZ / TARIC EU - vysvětlení jejich struktury, významu a správného používání

10. Závazné informace o původu zboží a o nomenklaturním zatřídění (dále jenZISZ)

11. Diskuse

Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu