Příprava a zpracování opravných prostředků

Příprava a zpracování opravných prostředků

Vložte svoj text

Nikdo není neomylný a v každém řízení s orgány státní správy docházelo, dochází a bude docházet k chybám, ať už ze strany deklaranta (neúmyslně nebo úmyslně) a také ze strany orgánů státní správy. Dojde-li k takovému problému, který je vždy spojen s hrozbou finanční sankce ze strany orgánů státní správy - celní správa, pak Vám můžeme pomoci minimalizovat hrozící náklady, nebo je případně plně odvrátit, samozřejmě v případě, budou-li nám poskytnuty komplexní informace.

Ochrana práv účastníka řízení

Zajistíme správné uplatňování všech celních předpisů, ať už nadnárodních (předpisy EU) či národních (vnitrostátní předpisy upravující celní řízení). Vždy se snažíme ochránit Vaše zájmy před nepříznivými důsledky rozhodnutí orgánů celní správy. Týká se to zejména těchto oblastí:

 • celní a daňové předpisy v rámci celního řízení,
 • správné provádění celních režimů,
 • uplatnění všech práv, která účastníkovi celního, správního nebo daňového řízení poskytuje platná legislativa,
 • využití práva na odvolání,
 • účinná a správná argumentace při řešení případu,
 • dodržování procesních lhůt ze strany správních orgánů,
 • eliminace porušování celních předpisů, zejména těch, které vyplývají z neznalosti celní problematiky.

Netarifní opatření

Zákazy a omezení patří mezi tzv. netarifní opatření a představují překážky a náklady, se kterými je nutné počítat již před zahájením obchodních operací. V současné době se jedná zejména o licence (dovozní nebo vývozní), kvóty, ochrana duševního vlastnictví a podobně. Již při samotném sjednávání obchodů s Vaším zahraničním partnerem byste již měli mít relevantní informace, zda se na Vaši plánovanou obchodní operaci nevztahují případná omezení dovozu či vývozu. Naše společnost nabízí:

 • prověření správnosti sazebního zařazení zboží - pro bezpečnou identifikaci, zda se na dané zboží vztahují zákazy nebo omezení a to i v blízké budoucnosti,
 • splnění předepsaných formalit v rámci netarifních opatření,
 • optimalizace použití celních režimů ve vztahu k plánované obchodní operaci,
 • opatření, která se vztahují na dovoz / vývoz zboží v zemi Vašeho obchodního partnera,
 • návrh řešení a jejich zavedení do praxe Vaší společnosti.

Právo na odvolání

Každý účastník správního řízení (celní řízení je také správním řízením, byť specifickým), má právo na odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím celních orgánů či máte pocit, že uložená sankce je nepřiměřená a cítíte se být v právu, pak vám pomůžeme s uplatněním vašich práv.

Naše služby spočívají:

 • v analýze současného stavu a situace klienta,
 • oprávněnosti rozhodnutí, jeho správnosti, zákonnosti, dodržení postupů a lhůt,
 • přípravě a zpracování podkladů,
 • v odborném zpracování podání ve smyslu platných celních a jiných právních předpisů,
 • zajištění podání v zákonných lhůtách,
 • určení lokálně nebo věcně příslušného orgánu oprávněného v dané věci jednat a rozhodovat.

Ušetříte čas, peníze i stres. Budeme stát po Vašem boku od začátku do konce správního řízení a následně Vám pomůžeme při efektivním nastavení systému tak, aby se minimalizovalo riziko opětovného vzniku sankcí.

Chcete nás kontaktovat?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám co nejdříve ozveme zpět