Podstatné zásady celního řízení a celní problematiky

Podstatné zásady celního řízení a


Podstatné zásady celního řízení a celní problematiky


Cíl školení:

Cílem našeho jednodenního školení je poskytnout pracovníkům, kteří se denně potýkají s celní problematikou, komplexní porozumění celním předpisům, režimům a jejich praktickému využití. Zaměřujeme se na vyjasnění klíčových konceptů, zvýšení profesionality a efektivity při komunikaci s celními orgány a zákazníky. Školení nabízí praktické návody na správnou aplikaci celních pravidel, pochopení důležitých pojmu a způsobů, jak předejít chybám a ušetřit čas i peníze.

Cílová skupina:

Cílem tohoto školení jsou pracovníci v oblasti logistiky a mezinárodního obchodu, jako jsou zasílatelé, přepravci, koordinátoři, dispečeři a obchodní specialisté. Je ideální pro ty, kteří se snaží získat hlubší porozumění celní problematice pro efektivnější komunikaci s klienty a řízení zásilek.


Obsah:

 1. Úvod
 2.  Přehled základních celních předpisů EU/ČR 2023
 3. Celní a daňová území EU
 4. Celní terminologie
 5. Celní režimy - vysvětlení a význam, začátek, průbeh a konec
 6. Zboží vstupující na celní území Unie
 7. Celní řízení - odpovědnost za vyřízení celních formalit
 8. Zjednodušené postupy
 9. Celní formality při vývozu a výstupu zboží, průvodní dokumenty
 10. Zajištění celního dluhu 
 11. Základy původu zboží
 12. Celní sazebník EU a systém TARIC
 13. Diskuse a závěr


Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu