Konzultace, poradenství

Konzultace, poradenství


Jsme na Vaší straně a obhajujeme Vaše oprávněné zájmy a nároky.

Našim klientům poskytujeme prvotní základní vstupní konzultaci bezplatně.

Konzultace poskytujeme při jednoduchých případech i široké veřejnosti bezplatně osobně, telefonicky i mailem.

Každá konzultace předpokládá poskytnutí úplných a komplexních informací a podkladů od klienta. Doporučujeme, aby jste měli připravenou dokumentaci k případu a pravdivě odpovídali na naše dotazy, tak, aby bylo možné správně posoudit všechny aspekty Vašeho dotazu.

Máte pochybnosti o správnosti Vašeho postupu? Došlo k porušení Vašich práv? Pište, volejte!