INTRASTAT

INTRASTAT

Získejte klíčové znalosti o systému INTRASTAT prostřednictvím našeho tématicky zaměřeného školení, které Vám poskytne praktické dovednosti pro správné vykazování statistických hlášení


INTRASTAT - Více než jen statistika

Cíl školení:

  1. Základní principy a cíle systému INTRASTAT.
  2. Praktické kroky a postupy pro správné vyplňování INTRASTAT hlášení.
  3. Příklady běžných chyb a jejich řešení v rámci INTRASTAT.
  4. Aktuální legislativní změny a jak se na ně připravit.
  5. Aplikace INTRASTAT v každodenním obchodním prostředí.
  6. Elektronický přenos dat.

Naše školení INTRASTAT vás vybaví nezbytnými dovednostmi pro efektivní aplikaci a porozumění systému, což je klíčové pro správné vykazování obchodních transakcí

Cílová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, prodeje, finančních oddělení, účetních, celních deklarantů, pracovníků logistiky, kteří komunikaci s celními orgány při plnění povinností ve smyslu platné legislativy pro oblast vykazování statistiky obchodování se zbožím mezi členskými státy EU. Vhodné pro: začátečníky a mírně pokročilé.

1. část: Úvod do INTRASTATU

1. Platné právní normy EU/ČR, vysvětlení pojmů a rozdílů

2. Právní základ - nařízení EU, Zákon o státní statistice, Vyhláška SÚ ČR, celní předpisy, TAIRC, zákon o DPH

3. Účel a fungování systému statistického zjišťování, celní unie a jednotného trhu EU

4. Kdy vzniká a zaniká zpravodajská povinnost, prahy osvobození/transakce

5.Povinnost a způsob podávání hlášení při přijetí a odeslání

6. Předmět hlášení a výjimky z INTRASTATU, jak rozlišit kdy podat hlášení INTRASTAT a kdy ne

7. Jak přiřadit zboží správný kód zboží podle kombinované nomenklatury  - praktické návody a postupy

8. Změny v kombinované nomenklatuře 2023


2. část: Praktická řešení INTRASTATU

1. Jak správně vyplnit hlášení při přijetí, odeslání

2. Kdy podat opravné a kdy nulové hlášení

3. Průběh třístranného obchodu, nepřímý dovoz a vývoz - následné dodání do jiného členského státu

4. Jak vykazovat dobropisy a kdy i opravy hlášení - instrukce pro podání hlášení zpravodajskou jednotkou

5. Vykazování zušlechtění a placené opravy, přemístění zboží (např. konsignační sklady)

6. Vykazování software, odpadu, rozložených zásilek

7. Možnosti kumulace údajů v hlášeních, jednoduchá kumulace a při prahu transakce - příklady z aplikační praxe

8. SIMSTAT - připravované zjednodušení statistického vykazování informativní

9. Diskuse, otázky a odpovědi i po skončení semináře.

Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

 Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

 E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu