INCOTERMS 2020 - Mezinárodní obchodní doložky

INCOTERMS 2020 - Mezinárodní obchodní doložky

Získejte důkladné porozumění klíčovým mezinárodním obchodním doložkám INCOTERMS 2020 a naučte se je efektivně aplikovat ve vašem obchodním prostředí

INCOTERMS 2020 - Mezinárodní obchodní doložky


Odborné školení zaměřené na praktické používání mezinárodních obchodních doložek INCOTERMS (International Commercial Terms). Získejte praktický přehled a porozumění mezinárodním obchodním doložkám INCOTERMS 2020 prostřednictvím našeho školení, které vám ukáže, jak správně aplikovat tyto doložky ve vašich obchodních transakcích

Cíl školení:

Poskytnout účastníkům podrobné informace potřebné při uzavírání obchodním smluv a objednávo a následných realizací obchodních transakcí a při přepravě. Budete seznámeni s přesnou definicí podmínek obchodu, kdo a kdy nese jaké náklady a ve kterém okamžiku obchodní transakce přecházejí tyto náklady z prodávajícího na kupujícího z pohledu práv a povinností specifikovaných v obchodních doložkách.

Cílová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, prodeje, finančních oddělení, účetních, celních deklarantů, pracovníků logistiky, spedičních společností, disponentů. Je určen pro ty, kteří potřebují získat potřebný přehled a orientaci ve využívání doložek při uzavírání kontraktů, obchodních smluv, přepravních a přepravně-zadavatelských smluv. Vhodné pro stupeň znalostí: začátečníci, mírně pokročilí.

Obsah:

1. Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek

2. Specifikace dodacích podmínek, jejich význam a používání v obchodní praxi

3. Rozdělení doložek, podle skupin a druhu dopravy

4. Výklad doložek s příklady z praxe

5. Povinnosti prodávajícího a kupujícího u každé doložky

6. Odpovědnost za dodání a převzetí zboží

7. Dodací lhůty pro smluvní strany

8. Přechod vlastnických práv ke zboží

9. Místo přechodu nákladů na dopravu a přechodu rizika

10. Určení odpovědnosti za ztrátu, zničení, poškození, znehodnocení zboží během přepravy

11. Vliv doložek na clo a DPH

12. Vliv doložek na realizaci obchodu od jeho uzavření přes dopravu až po dodání zboží

13. Diskuse, otázky a odpovědi


Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijedou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu