Preferenční původ zboží v mezinárodním obchodu

Preferenční původ zboží v mezinárodním obchodu

Preferenční a nepreferenční původ zboží v mezinárodním obchodu


Cíl školení:

Cílem tohoto školení je poskytnout účastníkům podrobné znalosti o pravidlech preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Detailně se zaměříme na proces vystavování důkazů původu v EU, objasnění mezinárodních dohod a smluv EU. Prohloubíme vaše porozumění využití preferenčních výhod a naučíme vás identifikovat případy, kdy máte nárok na preferenční zacházení. Důraz bude kladen na praktické příklady, včetně kumulace, zjednodušení a vystavování dodavatelského prohlášení. Cílem je, aby účastníci dokázali správně aplikovat pravidla při dovozu i vývozu a získali pro své zboží konkurenční výhodu, přičemž ušetří čas i peníze

Cílová skupina:

Cílová skupina tohoto školení zahrnuje široké spektrum profesionálů v oblasti mezinárodního obchodu, včetně dovozců, vývozců, výrobců, distributérů, a celních deklarantů. Je ideální pro manažery, nákupčí, obchodníky a právní zástupce, kteří se zabývají obchodními transakcemi mimo EU.

Obsah:

1. Preferenční systémy EU (smluvní - dvoustranné, mnohostranné, jednostranné - nereciproční)

 2. Podmínky získání preferenčního původu (dostatečné zpracování, minimální operace)

3. Důkazy preferenčního původu zboží

4. Kumulace zboží na bázi shodnosti pravidel původu

5. Zjednodušený postup při potvrzování původu zboží (schválený vývozce)

6. Nejčastější pochybení, podpůrné dokumenty, následná verifikace

7. Chyby v preferenčních dokladech a nejčastější nedostatky u schválených vývozců

8. Důvody, které vedou k neuznání preferenčních dokladů

9. Možné úpravy při vystavování preferenčních dokladů

10. Vystavování dodavatelských prohlášení

11. Verifikace dodavatelského prohlášení, verifikační řízení - tiskopis INF 4

12. Závazné informace o původu zboží


Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu