Preferenční původ zboží v mezinárodním obchodu

Preferenční původ zboží v mezinárodním obchodu

Vložte svoj text

Preferenční a nepreferenční původ zboží v mezinárodním obchodě 


Cíl školení:

Odborné školení zaměřené na praktické používání pravidel preferenčního a nepreferenčního původu zboží spolu s praktickými příklady a řešeními případů. Dozvíte se, jak správně vystavit důkazy původu v EU, s uvedením zemí, se kterými má EU uzavřeném mezinárodní dohody či smlouvy. Přiblížíme Vám možnosti využití preferenčních výhod, současně Vás naučíme, jak zjistíte, jestli máte a kdy nárok na využití preferenčního zacházení. Dozvíte se více o možnostech kumulace, zjednodušení či jak správně vystavit dodavatelské prohlášení. S novými znalostmi dokážete předejít incidentům či chybám a dokážete ušetřit čas i peníze. Proškolíme Vaše pracovníky tak, aby správně aplikovali pravidla preferenčního původu zboží při dovozu, resp. vývozu a získaly pro Vaše zboží konkurenční výhodu a ušetřili nemalé finanční prostředky.

Cílová skupina:

Všechny obchodní subjekty a podnikatelé, kteří obchodují se zeměmi mimo Evropskou unii, dovozci, vývozci, výrobci, distributoři, obchodní zastoupení, zpracovatelé, dodavatelé, odběratelé, celní deklaranti, obchodníci, nákupčí, prodejci, manažeři, advokáti, zástupci v celním řízení.

Obsah:

1. Preferenční systémy EU (smluvní - dvoustranné, mnohostranné, jednostranné - nereciproční)

 2. Podmínky získání preferenčního původu (dostatečné zpracování, minimální operace)

3. Důkazy preferenčního původu zboží

4. Kumulace zboží na bázi shodnosti pravidel původu

5. Zjednodušený postup při potvrzování původu zboží (schválený vývozce)

6. Nejčastější pochybení, podpůrné dokumenty, následná verifikace

7. Chyby v preferenčních dokladech a nejčastější nedostatky u schválených vývozců

8. Důvody, které vedou k neuznání preferenčních dokladů

9. Možné úpravy při vystavování preferenčních dokladů

10. Vystavování dodavatelských prohlášení

11. Verifikace dodavatelského prohlášení, verifikační řízení - tiskopis INF 4

12. Závazné informace o původu zboží


Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů.

Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru. V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, osvědčení o absolvování.

Termíny konání ZDE

Časový harmonogram: začátek v 9.00, předpokládané ukončení do 15.00, přestávka na oběd, rozsah individuální.

Cena: dle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +420 737 227 559

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Přihlaste se vyplněním a odesláním ON LINE formuláře

Vaše dotazy posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu