Celní poradenství, audity

Celní poradenství, audity


Nabízíme komplexní celní a daňové poradenství pro dovoz a vývoz zboží

  • Poskytujeme specializované poradenství pro dovoz a vývoz zboží, včetně analýzy a výběru nejvýhodnějších celních režimů pro vaše podnikání

  • Zajišťujeme kompletní zpracování žádostí pro získání prestižního statusu AEO, což vám umožní využívat výhod zjednodušených celních procedur

  • Nabízíme odbornou externí podporu pro vaše celní audity a certifikační procesy, zajišťující bezproblémový průběh a soulad s předpisy

  • Provádíme přípravu a zpracování žádostí pro speciální celní režimy, což vám umožní efektivněji využívat výhod těchto režimů

  • Zajišťujeme přípravu a zpracování žádostí pro zjednodušené celní postupy, což zefektivňuje váš dovoz a vývoz

  • Poskytujeme služby v přípravě a zpracování dokumentace pro získání statusu schváleného vývozce a vystavování potvrzení o původu

  • Nabízíme expertní poradenství pro správné zařazení zboží dle celního sazebníku TARIC, zajišťující přesnost a efektivitu ve vašich celních procesech

  • Provádíme detailní celní audity, analyzujeme současné využívání celních režimů a navrhujeme efektivnější postupy pro zlepšení vašich celních operací a finančních toků

Chcete nás kontaktovat?